Spring naar hoofd-inhoud

Colofon

Gegevens volgens § 5 TMG
GÜSTO Zeltmanufaktur GmbH
Am Weserufer 41
31592 Stolzenau

Vertegenwoordigd door
Dhr. Claus Winneknecht

Contact
Telefoon: +32 (2) 808 38 44
E-mail:  info@guesto.de 

Geregistreerd in
Registratie in het handelsregister.
Kantoor van inschrijving: Walsrode
Registernummer: HRB-nr. 203 318

Btw-nummer
Btw-nummer volgens §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 279023884

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina's werd met maximale zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als aanbieder van diensten zijn wij volgens § 7 par. 1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om doorgezonden of opgeslagen externe informatie te controleren of te onderzoeken op omstandigheden die op een onwettige activiteit wijzen. Dit betreft echter niet onze verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie op basis van de algemene wetten. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip dat een concrete rechtenschending bekend wordt. Zodra dergelijke rechtenschendingen bekend worden, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor koppelingen
Onze pagina’s bevatten koppelingen naar externe webpagina’s van derden. Op de inhoud van deze pagina’s hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gekoppelde pagina’s werden op het tijdstip van de koppeling gecontroleerd op mogelijke schendingen van het recht. Illegale inhoud was op het tijdstip van het koppelen niet herkenbaar. Zonder concrete aanwijzingen van een schending van het recht kan een permanente controle op inhoud van de gekoppelde pagina’s echter niet van ons verwacht worden. Zodra rechtenschendingen bekend worden, zullen wij dergelijke koppelingen onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
Op de door de exploitant van de pagina’s samengestelde inhoud en werken op deze pagina’s rust Duits auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke wijze van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur dan wel samensteller vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant samengesteld werd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig aangemerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht ontdekken, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons hierop te wijzen. Zodra rechtenschendingen bekend worden, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Wij wijzen erop, dat de overdracht van gegevens via internet (bv. bij de communicatie per e-mail) met veiligheidsrisico’s gepaard kan gaan. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Tegen het gebruik door derden van contactgegevens die in het kader van het verplichte colofon gepubliceerd zijn, voor verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. In het geval van ongewenste toezending van reclame, bijvoorbeeld door spammails, behouden de exploitanten van de pagina’s zich uitdrukkelijk het recht van juridische stappen voor.

Concept, design en programmering

kl,company ag 
Stievestraße 9
80638 München
www.kl-company.de

Rechten op gebruikt beeldmateriaal